• Chào bạn! Bạn vui lòng đọc kỹ Nội quy diễn đàn của chúng tôi để hoạt động được thuận tiện nhé. Xin cảm ơn!

TIN TỨC MỚI Quy định về người đại diện pháp luật

Giaminh

Tập Sự
14/2/23
18
0
0
26
Cần Thơ
giayphepgm.com
Quy định về người đại diện pháp luật như thế nào?; thời hạn đại diện theo quy định như thế nào?; thời gian chấm dứt đại diện như thế nào?. Mời bạn tham khảo hết bài viết dưới đây do Gia Minh biên soạn; mong rằng sẽ giải đáp được mọi thắc mắc cho bạn.


Thế nào là người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật là người mà công ty đăng ký với vai trò rất quan trọng trong một doanh nghiệp

Thể hiện trong đăng ký kinh doanh ( thường là giám đốc). Được pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Người đại diện sẽ đại diện cho cá nhân hay tổ chức nào đó; thực hiện giao dịch, hành vi dân sự.


Điều kiện để làm người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Trên 18 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, không bị luật cấm tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp.
 • Đến từ bất cứ đâu, không phân biệt nơi lưu trú, quốc tịch
 • Được xác nhận thường trú tại Việt Nam. Nếu là người Việt Nam phải ở Việt Nam trong suốt thời hạn nhiệm kỳ và phải có thẻ tạm trú theo quy định tại Nghị định 21/2001/NĐ-CP ngày 28/5/2001.
 • Đối với người chưa 18 tuổi, cha mẹ là người đại diện pháp luật
 • Đối với người hạn chế năng lực hành vi dân sự - Người được Tòa án chỉ định là người đại diện theo pháp luật.
Thời hạn đại diện theo luật dân sự là gì?

Thời hạn đại diện là khoảng thời gian mà trong đó người đại diện nhân danh và vì lợi ích của người đại diện xác lập; thực hiện giao dịch dân sự. Thời hạn đại diện được xác định theo quy định sau:

Thứ nhất: thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền; theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ pháp nhân; theo quy định pháp luật.

Thứ 2: trường hợp không xác định được thời hạn đại diện. Thì người đại diện sẽ được xác định như sau:

 • Người đại diện được xác định theo giao dịch dân sự thì sẽ được tính đến thời điểm; chấm dứt giao dịch đó.
 • Nếu quyền đại diện không xác định được giao dịch dân sự cụ thể; thì người đại diện được ấn định 1 thời gian cụ thể.
Chấm dứt đại diện theo ủy quyền

Chấm dứt đại diện theo ủy quyền là các trường hợp như sau

Một là: chấm dứt đại diện theo thỏa thuận của các bên; đại diện theo ủy quyền sẽ chấm dứt khi các bên đạt được sự thỏa thuận về việc chấm dứt đại diện.

Hai là: thời hạn ủy quyền đã hết. Trong trường hợp các đã thỏa thuận cụ thể; về thời hạn ủy quyền và khi hết thời hạn này. Việc ủy quyền được xem là chấm dứt.

Ba là: công việc được ủy quyền đã hoàn thành. Trong trường hợp việc ủy quyền nhằm mục đích thực hiện các công việc nhất định khi công việc đó hoàn thành. Quyền đại diện cũng sẽ chấm dứt; kể cả khi hết chưa thời hạn ủy quyền

Bốn là: người được đại diện hoặc người đại diện đơn phương chấm dứt việc thực hiện ủy quyền

Năm là: người được đại diện, người đại diện là cá nhân chết; hay người được đại diện, người đại diện là pháp nhân chấm dứt tồn tại.


Đại diện pháp luật trong từng loại hình công ty

 • Đối với công ty TNHH một thành viên
+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Chủ tịch hội đồng thành viên/ tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty cổ phần, tuy nhiên vẫn có thể làm đại diện pháp luật công ty cổ phần với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.


 • Đối với công ty TNHH 2 thành viên
+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ

+ Chủ tịch hội đồng thành viên/ tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào, trừ công ty cổ phần, tuy nhiên vẫn có thể làm đại diện pháp luật công ty cổ phần với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.


 • Đối với công ty cổ phần
+ Chức danh người đại diện pháp luật: chủ tịch hội đồng thành viên / tổng giám đốc/ giám đốc

+ Sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông

+ Tổng giám đốc / giám đốc công ty cổ phần không thể làm tổng giám đốc/ giám đốc tại bất kỳ công ty nào khác, tuy nhiên có thể làm đại diện pháp luật công ty khác với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị/ chủ tịch hội đồng thành viên.


 • Doanh nghiệp tư nhân
+ Chức danh người đại diện pháp luật: tổng giám đốc/ giám đốc

+ Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân

Khi xuất cảnh ra nước ngoài quá thời hạn 30 ngày:

 • Ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định tại điều lệ công ty
 • Gửi văn bản ủy quyền đó đến sở kế hoạch đầu tư hoặc ban quản lý khu công nghiệp ít nhất 2 ngày trước khi xuất cảnh.
Quý khách muốn tư vấn thêm về quy định đối với người đại diện pháp luật công ty, vui lòng liên hệ chúng tôi theo hotline: 0868 458 111.


Nguồn: https:// giayphepgm.com/ quy-dinh-ve-nguoi-dai-dien-phap-luat/