• Chào bạn! Bạn vui lòng đọc kỹ Nội quy diễn đàn của chúng tôi để hoạt động được thuận tiện nhé. Xin cảm ơn!

CÔNG THỨC Một số dung môi dùng để pha loãng sơn theo các gốc khác nhau

dungmoisapa

Dung Môi Sapa
Người Ảnh Hưởng
Người Đưa Tin
Người Chia Sẻ
DongGop 2020
2/7/22
21
1
4
www.dungmoi.net
Dung môi pha loãng sơn là một dung môi được sử dụng để làm loãng các loại gốc hoặc làm sạch sau khi sử dụng của loại sơn đó.
Về mặt thương mại, các dung môi được dán nhãn "chất pha loãng sơn" thường là các loại chất có điểm chớp cháy ở khoảng 40°C.


Dung môi dùng để pha loãng sơn
  • Chất pha loãng sơn gốc nitro: là hổn hợp: ethyl acetate, butyl axetat, butilic, benzen, toluene, xylene, acetone.... dùng để pha loãng sơn gốc nitro.
  • Chất pha loãng sơn gốc clovnyl: là hổn hợp butyl axetat, toluene, xylene, acetone dùng để pha loãng sơn clonyl.
  • Chất pha pha loãng gốc amin: là hổn hợp xylene, butilc, dùng để pha loãng sơn gốc amin.
  • Chất pha loãng sơn acrylat: là hổn hợp este alcohol, benzen, dùng cho sơn acrylate.
  • Chất pha loãng nhựa alkyd: là hổn hợp xăng, dầu thông, xylene dùng cho sơn dầu.
  • Chất pha loãng sơn epoxy: là hổn họp butyl axetat, butylxilen, dùng để pha loãng sơn epoxy.
Những lưu ý khi pha chế
  • Cùng một loại dung môi căn cứ yêu cầu người dùng pha chế tỉ lệ khác nhau, vì vậy công dụng khác nhau.
  • Sơn loại nào dùng dung môi loại đó, không được nhầm lẫn, nếu không nhựa tách ra, sơn kết tủa, màng sơn tách ra, gia công sẽ khó khăn...
  • Giữa chất pha loãng và dung môi, không có giới hạn phân biệt rõ, một chất dung môi có thể làm chất pha loãng, trên thực tế pha loãng là hỗn hợp của mấy loại dung môi. Phân biệt giữa chất pha loãng và dung môi căn cứ vào năng lực hoà tan, tốc độ bay hơi, ảnh hưởng tới việc tạo màng... để nghiên cứu.