• Chào bạn! Bạn vui lòng đọc kỹ Nội quy diễn đàn của chúng tôi để hoạt động được thuận tiện nhé. Xin cảm ơn!

CẦN BÁN Hoá chất Biên Hoà 0798106678 - Acid Fomic HCOOH có sẵn tại kho

3/7/21
2
0
0
Acid Formic HCOOH có sẵn tại kho
  • Hàm lượng Axit Formic: 85%
  • Hàm lượng Axit Acetic: 50mg/kg
  • Hàm lượng Sulfate: 1mg/kg
  • Hàm lượng Chloride: 1mg/kg
  • Axít fomic là chất lỏng,trắng trong, dễ bốc khói.
  • Axít fomic hòa tan trong nước và các chất dung môi hữu cơ khác và hòa tan một ít trong các hyđrôcacbon.
  • Điểm nóng chảy: 8,4 °C (47,1 °F).
  • Điểm sôi: 100,8 °C (213,3 °F).
  • Phân tử khối: 46,0254 g/mol.
 

Đính kèm