• Chào bạn! Bạn vui lòng đọc kỹ Nội quy diễn đàn của chúng tôi để hoạt động được thuận tiện nhé. Xin cảm ơn!

CÔNG THỨC Công thức sơn trắng dùng để sơn kim loại

Mod

Trưởng Phòng
1/8/20
6
1
1,002
  • Alkyd 1423 - 70: 12.40 kg
  • NC 1/4 (28%): 14.40
  • CR 8322 - 60: 1.80
  • DBP: 2.10
  • Ti-Pure R900: 9.70
  • Butyl Acetate: 8.40
  • Isopropanol: 4.70
  • CAC: 2.80
  • Total: 100.00 kg