• Chào bạn! Bạn vui lòng đọc kỹ Nội quy diễn đàn của chúng tôi để hoạt động được thuận tiện nhé. Xin cảm ơn!

a1120

 1. N

  CẦN BÁN Polymer cation/anion (bao 25kg)

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. Dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao nuôi tôm cá, giúp tăng hàm lượng oxy trong ao Cải thiện chất lượng...
 2. N

  CẦN BÁN POLYMER CATION/ANION (bao 25kg) - GIÁ SIÊU TỐT

  • Xuất Xứ: Anh • Ứng Dụng: - POLYMER CATION / ANION sử dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước thải. Dùng trong các quy trình xử lý hoá lý nhằm làm tăng khả năng keo tụ tạo bông của nước thải, nhờ có polymer mà các bông bùn hình thành sẽ to hơn. Vì vậy mà hiệu quả lắng tốt hơn, nước sẽ...
 3. N

  CẦN BÁN POLYMER CATION/ ANION - bao 25kg - GIÁ SIÊU TỐT

  Xuất Xứ: Anh • Ứng Dụng: - POLYMER sử dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước thải. Dùng trong các quy trình xử lý hoá lý nhằm làm tăng khả năng keo tụ tạo bông của nước thải, nhờ có polymer mà các bông bùn hình thành sẽ to hơn. Vì vậy mà hiệu quả lắng tốt hơn, nước sẽ được xử lý hiệu quả...
 4. N

  CẦN BÁN Polymer Anion/Cation - bao 25kg - GIÁ YÊU THƯƠNG

  • Xuất Xứ: Anh • Ứng Dụng: - POLYMER CATION/ANION sử dụng rộng rãi trong ngành xử lý nước thải. Dùng trong các quy trình xử lý hoá lý nhằm làm tăng khả năng keo tụ tạo bông của nước thải, nhờ có polymer mà các bông bùn hình thành sẽ to hơn. Vì vậy mà hiệu quả lắng tốt hơn, nước sẽ được...
 5. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 (A1120) - bao 25kg - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 6. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 (A1120) - Bao 25kg - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 7. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - bao 25kg - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 8. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - bao 25kg - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 9. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - bao 25kg - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 10. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 11. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 12. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 13. N

  CẦN BÁN Polymer Anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 14. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...
 15. N

  CẦN BÁN Polymer anion 1120 - (specfloc a-1120) - GIÁ TỐT

  Xuất xứ: Anh Ứng dụng Polymer Anion (Specfloc A-1120) : – POLYMER ANION 1120 dùng để xử lý nước, sản xuất giấy, máy ép bùn, dệt vải gia đình, đường và nước trái cây, khoan, dầu khí, khai thác khoáng sản. – POLYMER ANION 1120 dùng để lắng tụ các chất hữu cơ, chất lơ lửng, phù sa trong nước ao...